Vision och Syfte


”Jag sökte efter någon som kunde bygga upp muren eller ställa sig i bräschen, så att jag inte behövde förstöra landet.
Men jag fann ingen.”
(Hes. 22:30, B2000)
– detta bibelställe blev upprinnelsen för Carl-Erik Sahlberg att starta nätverket Vägen, och i denna anda finns nu:

Vägens vision och syfte 2.0

  • Vägen är ett böne- och kraftnätverk för att Svenska kyrkan ska vända och tända– baserat på klassisk kristen tro med evangeliet om Jesus Kristus som grund
  • Vägen vill vara ett positivt "hejarop", en röst som kallar samman goda krafter inom Svenska kyrkan och sträva för en kyrka fri från partipolitiskt inflytande
  • Vägen är ett nätverk för kontakter mellan aktiva i Svenska Kyrkan; enskilda, organisationer och rörelser och Vägen verkar för inbördes stöd bland dessa
  • Vägen vill inspirera till Bibelläsning, Bibeltro och med den Helige Andes hjälp verka för en folkväckelse i landet, i öppenhet för samverkan med andra kristna samfund
  • Vägen vill samla medlemmar och sympatisörer till lokala, regionala och årliga nationella nätverks- och bönedagar

Nätverket Vägen, är ett nätverk baserat på Bibeln som Guds Ord, med fokus på Svenska Kyrkan, men där alla bibeltroende kristna som stöder Vägens inriktning är välkomna.

Vägens administration hanteras av föreningen Nätverket Vägens vägarbetare.

Nyhetsbrev

Glada nyheter för Nätverket Vägen
Maj 2024

Vi har glädjen att dela några spännande nyheter för Nätverket Vägen. Overa Sahlberg återvänder till Sverige och tar på sig en nyckelroll i ledningsgruppen. Dessutom introducerar vi digitala måndagsböner och ett kommande Vägenråd på Zoom. Läs vidare för att ta del av alla detaljer.

Elisabeth Sandlund
För Nätverket Vägens ledningsgrupp


Carl-Erik Sahlberg - Vägens grundare

Carl-Erik Sahlberg

Ny avdelning här på Vägen.

Ta del av ett urval av inspelningar av Carl-Eriks många framträdanden genom åren.
Du kan också lyssna till eller be tillsammans med Carl-Erik.

Carl-Erik Sahlberg

Rekommenderas

Tidigare artiklar Tidigare samlingar Hitta medlemmar Vägen-bön Bibelundervisning Carl-Erik Sahlberg Arkiv

Gå med


Om du vill vara med i detta nätverk är du välkommen att ansluta dig till Vägen och att dela framtidstro med andra som ser och vill arbeta i linje med det som här beskrivits.


Jag vill gå med

Till Dig som vill gå med i nätverket VÄGEN:

Som medlem...

  • ...står du för nätverkets vision och innehåll
  • ...är du villig att sprida information om nätverket
  • ...vill du efter förmåga och tid på olika sätt stödja nätverket
  • ...medger du att aktiva medlemmar får del av dina kontaktuppgifter (se nedan om aktiva medlemmar)
  • ...betalar du ingen medlemsavgift, men får gärna ge gåvor till VÄGEN (se mer nedan)

Det finns två former för medlemskap:

Aktivt medlemskap:

  • Aktivt medlemskap ger möjlighet att få kontaktuppgifter till andra medlemmar
  • Du måste lämna en eller två referenser för att godkännas som aktiv medlem
  • Du tar gärna initiativ och bjuder med andra till Vägen och Du gillar kommunikation med andra medlemmar
  • Du uppmuntras att komma till samlingar som VÄGEN inbjuder till

Stödmedlemskap

  • Du får nyhetsbrev och allmän information från VÄGEN
  • Du kallas till bönemöten, m.m. som anordnas av nätverket
  • Du kan förvänta dig att bli kontaktad av andra i nätverket