Senaste Nyheter


Vägensamling Gävle

Landet som glömde Gud

Författaren och forskaren Per Ewert:
Sverige - ett av världens mest sekulariserade länder.
Hur kunde det bli så?

Per Ewert

Söndagen den 19 februari 2023, 11.00-17.00

Strömsbro kyrka och församlingshem, Gävle.

Adress kyrka: Hillevägen 2. Församlingshem: Magasingatan 34

Program

 • 11.00 Gudstjänst, Strömsbro kyrka, Lars Nilsson ordf Oasrörelsen
 • 12.15 Enkel lunch på församlingshemmet
 • 13.00 Vägen, information och vision
 • 14.00 Landet som glömde Gud, Per Ewert
 • 15.00 Fika
 • 15.30 Samtal
 • 16.00 Bön och lovsång

Kostnad för lunch och fika 150 kr-för matens skull meddela innan tis 14/2 att du kommer: sahlinlars950@gmail.com

VÄLKOMNA!


Rekommenderas

Tidigare artiklar Tidigare samlingar Hitta medlemmar Vägen-bön Bibelundervisning Arkiv

Jesus sade: Jag är vägen, sanningen och livet (Joh. 14:6)


Nätverket Vägen, är ett nätverk baserat på Bibeln som Guds Ord, med fokus på Svenska Kyrkan, men där alla bibeltroende kristna som stöder Vägens inriktning är välkomna.

Vägen har inte någon juridisk organisationsform, men nätverket har sin organisatoriska bas hos Stiftelsen bibelskolan.com.

Vägens vision och syfte är

 • att vara ett nätverk för kontakter mellan aktiva i Svenska Kyrkan; enskilda, organisationer och rörelser med tydlig förankring i Bibeln
 • att verka för inbördes stöd bland dessa och för lokal och regional gemenskap
 • att utgöra ett bönenätverk inom Svenska Kyrkan, som genom gemensam och enskild bön och förbön verkar för Guds Rikes tillväxt i Sverige
 • att stödja mission i Sverige, grundad på evangeliet om Jesus Kristus som Herre, och med den Helige Andes hjälp verka för en folkväckelse i landet
 • att verka för en reformation av Svenska Kyrkan mot ökad bibeltrohet
 • att samla medlemmar och sympatisörer till årliga regionala och nationella nätverks- och bönedagar

Gå med


Om du vill vara med i detta nätverk är du välkommen att ansluta dig till Vägen och att dela framtidstro med andra som ser och vill arbeta i linje med det som här beskrivits.


Jag vill gå med

Till Dig som vill gå med i nätverket VÄGEN:

Som medlem...

 • ...står du för nätverkets vision och innehåll
 • ...är du villig att sprida information om nätverket
 • ...vill du efter förmåga och tid på olika sätt stödja nätverket
 • ...medger du att aktiva medlemmar får del av dina kontaktuppgifter (se nedan om aktiva medlemmar)
 • ...betalar du ingen medlemsavgift, men får gärna ge gåvor till VÄGEN (se mer nedan)

Det finns två former för medlemskap:

Aktivt medlemskap:

 • Aktivt medlemskap ger möjlighet att få kontaktuppgifter till andra medlemmar
 • Du måste lämna en eller två referenser för att godkännas som aktiv medlem
 • Du tar gärna initiativ och bjuder med andra till Vägen och Du gillar kommunikation med andra medlemmar
 • Du uppmuntras att komma till samlingar som VÄGEN inbjuder till

Passivt medlemskap

 • Du får nyhetsbrev och allmän information från VÄGEN
 • Du kallas till bönemöten, m.m. som anordnas av nätverket
 • Du kan förvänta dig att bli kontaktad av andra i nätverket