Vägendagen 10 november 2023

Vägen inbjuder till en kyrkodag med bön och samråd i S:ta Clara kyrka
10 november 2023

Alla medlemmar i Nätverket Vägen är välkomna till S:ta Clara kyrka fredagen den 10 november.


Så här ser programmet ut:

 • 10.30 samling på Claragården (mitt emot kyrkan).
  Vi träffar Claras nya direktor Hasse Bratt Hernberg.
 • 12.00 lunch på stan
 • 14.00 samling i kyrkan med panelsamtal om kyrkans uppdrag, hinder och glädjeämnen. Behovet av bön om fred och om frälsning för människorna blir viktiga teman.
 • 15.45 bön i kyrkan

I dessa stormiga tider av sönderfall får vi mötas i vänskap för bön och samråd. I eftermiddagens panelsamtal medverkar representanter för olika inomkyrkliga organisationer och sammanhang. Bland annat är undertecknarna av debattartikeln Nu måste kyrkan avpolitiseras inbjudna, länk till artikeln i svd här

Tyvärr kan vi dock konstatera att Centern på sin partistämma beslutade att även nästa mandatperiod ställa upp med en partipolitisk nomineringsgrupp i kyrkovalet.

Vad vi ser är ett skriande behov att vi nu samlas till bön för landet och världen. Den 10 november kan bli en inspiration och ge dig motivation till att söka bönegemenskap i din församling. Vi behöver prioritera bönelivet i kyrkans församlingar! Det är en ny tid nu, det är tid för bön. Vänta inte till den 10 november för att samlas till bön, men boka in den dagen och kom och bli en del av en större bönerörelse för vårt land.

Vägendagen 10 november 2023

Vision och Syfte


”Jag sökte efter någon som kunde bygga upp muren eller ställa sig i bräschen, så att jag inte behövde förstöra landet.
Men jag fann ingen.”
(Hes. 22:30, B2000)
– detta bibelställe blev upprinnelsen för Carl-Erik Sahlberg att starta nätverket Vägen, och i denna anda finns nu:

Vägens vision och syfte 2.0

 • Vägen är ett böne- och kraftnätverk för att Svenska kyrkan ska vända och tända– baserat på klassisk kristen tro med evangeliet om Jesus Kristus som grund
 • Vägen vill vara ett positivt "hejarop", en röst som kallar samman goda krafter inom Svenska kyrkan och sträva för en kyrka fri från partipolitiskt inflytande
 • Vägen är ett nätverk för kontakter mellan aktiva i Svenska Kyrkan; enskilda, organisationer och rörelser och Vägen verkar för inbördes stöd bland dessa
 • Vägen vill inspirera till Bibelläsning, Bibeltro och med den Helige Andes hjälp verka för en folkväckelse i landet, i öppenhet för samverkan med andra kristna samfund
 • Vägen vill samla medlemmar och sympatisörer till lokala, regionala och årliga nationella nätverks- och bönedagar

Nätverket Vägen, är ett nätverk baserat på Bibeln som Guds Ord, med fokus på Svenska Kyrkan, men där alla bibeltroende kristna som stöder Vägens inriktning är välkomna.

Vägen har inte någon juridisk organisationsform, men nätverket har sin organisatoriska bas hos Stiftelsen bibelskolan.com.

Nyhetsbrev

Månadsbrev oktober 2023

Vägens ledningsgrupp genom Elisabeth Sandlund


Carl-Erik Sahlberg - Vägens grundare

Carl-Erik Sahlberg

Ny avdelning här på Vägen.

Ta del av ett urval av inspelningar av Carl-Eriks många framträdanden genom åren.
Du kan också lyssna till eller be tillsammans med Carl-Erik.

Carl-Erik Sahlberg

Rekommenderas

Tidigare artiklar Tidigare samlingar Hitta medlemmar Vägen-bön Bibelundervisning Carl-Erik Sahlberg Arkiv

Gå med


Om du vill vara med i detta nätverk är du välkommen att ansluta dig till Vägen och att dela framtidstro med andra som ser och vill arbeta i linje med det som här beskrivits.


Jag vill gå med

Till Dig som vill gå med i nätverket VÄGEN:

Som medlem...

 • ...står du för nätverkets vision och innehåll
 • ...är du villig att sprida information om nätverket
 • ...vill du efter förmåga och tid på olika sätt stödja nätverket
 • ...medger du att aktiva medlemmar får del av dina kontaktuppgifter (se nedan om aktiva medlemmar)
 • ...betalar du ingen medlemsavgift, men får gärna ge gåvor till VÄGEN (se mer nedan)

Det finns två former för medlemskap:

Aktivt medlemskap:

 • Aktivt medlemskap ger möjlighet att få kontaktuppgifter till andra medlemmar
 • Du måste lämna en eller två referenser för att godkännas som aktiv medlem
 • Du tar gärna initiativ och bjuder med andra till Vägen och Du gillar kommunikation med andra medlemmar
 • Du uppmuntras att komma till samlingar som VÄGEN inbjuder till

Stödmedlemskap

 • Du får nyhetsbrev och allmän information från VÄGEN
 • Du kallas till bönemöten, m.m. som anordnas av nätverket
 • Du kan förvänta dig att bli kontaktad av andra i nätverket