Tidigare samlingar

Vägendagen 10 november 2023

Vägen bjöd in till en kyrkodag med bön och samråd i S:ta Clara kyrka
10 november 2023

Alla medlemmar i Nätverket Vägen var välkomna till S:ta Clara kyrka fredagen den 10 november.


Så här såg programmet ut:

 • 10.30 samling på Claragården (mitt emot kyrkan).
  Vi träffar Claras nya direktor Hasse Bratt Hernberg.
 • 12.00 lunch på stan
 • 14.00 samling i kyrkan med panelsamtal om kyrkans uppdrag, hinder och glädjeämnen. Behovet av bön om fred och om frälsning för människorna blir viktiga teman.
 • 15.45 bön i kyrkan

I dessa stormiga tider av sönderfall får vi mötas i vänskap för bön och samråd. I eftermiddagens panelsamtal medverkar representanter för olika inomkyrkliga organisationer och sammanhang. Bland annat är undertecknarna av debattartikeln Nu måste kyrkan avpolitiseras inbjudna, länk till artikeln i svd här

Tyvärr kan vi dock konstatera att Centern på sin partistämma beslutade att även nästa mandatperiod ställa upp med en partipolitisk nomineringsgrupp i kyrkovalet.

Vad vi ser är ett skriande behov att vi nu samlas till bön för landet och världen. Den 10 november kan bli en inspiration och ge dig motivation till att söka bönegemenskap i din församling. Vi behöver prioritera bönelivet i kyrkans församlingar! Det är en ny tid nu, det är tid för bön. Vänta inte till den 10 november för att samlas till bön, men boka in den dagen och kom och bli en del av en större bönerörelse för vårt land.


Vägendagen 10 november 2023

Vägendagen i Hallsberg 10 september 2022

Vägen bjöd in till en vägendag lördagen den 10e september i Hallsberg. Det var en dag med bön och lovsång, samtal och undervisning och som avslutning bjöds det på en gudstjänst på kvällen.

Plats: Församlingshemmet i Hallsberg, Kyrkogatan 1

Tid: 13.00 – 19.30 (cirkatider)

Program

 • 13.00 Samling med bön och lovsång
  • Information om nätverket Vägen (ordf Lars Sahlin)
  • Samtal och frågestund Elisabeth Sandlund och
   biskop emeritus Jonas Jonson
  • Samtal med frågor om Svenska Kyrkans framtid och Vägens roll.
  • Lovsång, Edward Thomas leder
  • Carl-Erik Sahlbergs nio punkter för församlingstillväxt (S:ta Clara-prästen Nils Lidskog), avslutas med bön
 • 17.00 Middag
 • 18.00 – 19.30 Kvällsmöte/gudstjänst
  Brann inte våra hjärtan?! Predikan med Owe Johansson, Lars Sahlin leder mötet, möjlighet till förbön

Hallsberg har åtminstone tidigare varit en viktig knutpunkt för södra Sveriges järnvägsnät. Nätverket Vägens grundare och inspiratör, vår hemgångne vän Carl-Erik Sahlberg, hade en vision om ett Vägen-möte just i Hallsberg, och lördagen den 10 september blev det av. Vi var inte många men en synnerligen god skara av brinnande vänner från både kyrka och frikyrka, representerande både Norrland, Svealand och Götaland. Det gemensamma var att lyfta fram vikten av väckelse och önskan om att vår svenska kyrka tänder och vänder, med bönen som viktigaste kommunikation. Att den horisontella kommunikationen, som SJ svarar för, inte helt fungerar efter utlovad lista blev Vägens ledningsgrupp varse vid förmiddagens överläggningar, men trots tidsförskjutning blev de både angelägna och konstruktiva.

Efter lunch gästades vi av förre strängnäsbiskopen Jonas Jonson, som vid samtalet som Elisabeth Sandlund ledde, visade stor skärpa i analysen av dagens situation i kyrka och omvärld. Besvikelse anades, över att relationsförändringen mellan kyrka och stat inte blev som den önskats, men vi uppmuntrades också till frimodighet inför framtiden – trots det allvarliga världsläget – för kyrkans del. Många unga, duktiga studenter är på väg att bli präster eller har redan blivit det. Dagens värd, t f kyrkoherden i Hallsberg, Ingemar Söderström, deltog också i vår gemenskap.

Viktiga samtal i mindre grupper blev det över kaffekoppen, bl a om vad Nätverket Vägen konkret ka bidra med i framtiden. Den givande dagen avslutades inför Herrens ansikte i Adventkyrkan, där Edward Thomas anförde lovsången, Lars Sahlin ledde gudstjänsten och Owe Johansson predikade.


Vägendag i S:ta Clara den 23 augusti 2021


Vägens initiativtagare Carl-Erik Sahlberg var värd för en spännande dag med lovsång, bön och samtal.


Förmiddagens och eftermiddagens möten sändes via S:ta Claras webb-tv.

Inspelningarna från Vägendagen finns här:

Förmiddagen 10.00-12.00
Eftermiddagen 14.00-15.45
Vägendag i S:ta Clara den 23 augusti