Bibelundervisning

Förslag på internetbaserade källor till undervisning i klassisk kristen tro


Det finns en ökande efterfrågan efter god bibelundervisning och att Vägen skulle kunna ge hänvisning till sådan. Vi har planer på att på sikt och om möjligt samarbeta med välkända bibelskolor med undervisning i klassisk kristen tro och räknar med att återkomma om detta i en nära framtid. Tills dess vill vi ändå redan nu föreslå två internetbaserade källor till sådan undervisning, där mycket finns att hämta:

Prästen Håkan Sunnlidens* bibelskola, som i en stor samling videor går igenom grunderna för kristen tro och Gamla och Nya testamentet:

www.sunnliden.se/vide

Bo Giertz*kommentarer till sin egen översättning av Nya testamentet på bibelsajten www.bibelskolan.com (grundad av Bengt Pleijel m fl):

Nya testamentet av Bo Giertz

Olof Edsingers* blogg, här hittar du predikningar, föredrag, undervisningsserier

olofedsinger.se

Välkomna att ta del av denna högklassiga bibelundervisning!
Välkomna också med tips och synpunkter kring detta på info@vagen.nu*Håkan Sunnliden präst, Bibellärare och författare.
*Bo Giertz tidigare biskop, författare, räknas som en av 1900-talets viktigaste kristna ledare i Sverige
*Olof Edsinger generalsekreterare SEA, ledarskribent Världen idag, debattör och författare

Goda bibelstudier önskar
Ledningsgruppen för Nätverket Vägen