Ansökan om aktivt medlemskap i Nätverket Vägen


Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter

Vilka uppgifter samlar vi in och behandlar?
Vi behandlar de personuppgifter som du lämnade till oss när du blev medlem, d.v.s. namn, e-postadress och ev postnummer, telefon och församlingstillhörighet.

Vad är ändamålen med personuppgiftsbehandlingen?
Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:

Hur länge sparas dina personuppgifter?
Dina uppgifter behöver godkännas med intervaller om högst 24 månader, annars upphör ditt medlemskap att gälla och dina personuppgifter raderas. Detta gäller även om du själv väljer att avsluta ditt medlemskap.

Delar vi dina personuppgifter med andra parter?
Vi har ingen tredje part som vi delar dina uppgifter med.

Vad har du för rättigheter?
Du har rätt att begära ett utdrag av samtliga personuppgifter som vi behandlar om dig. Dessa finns tillgängliga på Min Sida efter inloggning. Du har även rätt att begära rättelse eller radering av personuppgifter, vilket du också kan göra själv på denna sida.

Om du tycker att vi har behandlat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du rätt att inge klagomål till Datainspektionen (under namnändring till Integritetsskyddsmyndigheten).

Kontakt

Har du frågor eller invändningar om hur vi hanterar dina personuppgifter, vänligen kontakta:
Email: info@vagen.me